Certificat TUV CERT pentru Autoritatea Rutiera Romana
Articol
Autoritatea Rutiera Romana a primit certificatul TUV CERT, inregistrat la Bruxelles in data de 16.09.2003.
Acest document atesta ca Autoritatea Rutiera Romana a implementat si mentine un sistem de management al calitatii in urmatoarele domenii: licentiere si autorizare, certificarea pregatirii profesionale, inspectia si controlul de stat in transporturile rutiere si in programe de siguranta rutiera.
Certificatul inmanat de Mago Kalman, director al firmei germane TUV RHEILAND InterCert Kft, si Adrian Frantiu, Directorul General al reprezentantei acestei firme in Romania, este valabil pana in 2006.
ARR a selectionat firma mai sus amintita pentru obtinerea certificarii institutiei in sistemul de management al calitatii, pe baza ultimelor reglementari in domeniu, conform standardului international ISO 9001/2000.
Respectand cerintele firmei selectionate, ARR a elaborat si difuzat documentele Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare si cu Regulamentul de Ordine Interioara, la fiecare compartiment central si agentie judeteana.
Prin intermediul acestor documente s-a facut o descriere a sistemului propriu de management, stabilindu-se cerintele specifice activitatilor de: inspectorat (controlul firmelor de transport rutier la sediul acestora si controlul in trafic al operatorilor de transport), licentierea si autorizarea operatorilor de transport si a scolilor de conducatori auto, atestarea profesionala in functiile specifice domeniului rutier, vizarea anuala a acestora, activitatea Registrului Operatorilor Rutieri, precum si atributiile si responsabilitatile personalului, fluxul informational, organizarea interna si politica in domeniul resurselor.
Optiuni
• Printeaza articol
• Oferte in acesta zona