ANT anunta documentele pentru acreditare
Articol
Pentru a veni in sprijinul celor interesati sa-si creeze o forma de investitie in turism, Directia Generala de Autorizare in Turism a Autoritatii Nationale pentru Turism din cadrul Ministerului Transporturilor, si Turismului pune la dispozitie documentatia necesara pentru acreditare. Documentele necesare obtinerii licentei de turism sint: cererea de eliberare a licentei; certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte urmatoarele informatii: obiectul de activitate al societatii; structura actionariatului; datele de identificare a societatii - ce se inscriu in certificatul de inmatriculare - si sediul punctului de lucru unde se infiinteaza agentia de turism; o copie dupa brevetul de turism al persoanei care conduce agentia de turism si o copie dupa contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism. Pentru orice alte informatii cei interesati pot telefona la: (021) 314.99.54 sau centrala (021) 223.06.60, interior 614. Pentru obtinerea brevetului de turism, cei interesati au nevoie de o cerere de eliberare a brevetului; o dovada privind detinerea permisului de munca in Romania, in cazul cetatenilor straini; un curriculum vitae (prezentate detaliat: pregatirea si experienta profesionala); o declaratie atasata CV-ului: "Declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in prezentul inscris sint reale, iar in cazul in care se constata contrariul, sa imi fie anulat brevetul de turism"; copie act identitate; copie acte care atesta pregatirea profesionala; copie documente de atestare a perioadei lucrate in turism; atestat de limba straina de circulatie internationala, cu exceptia cabanierului si a directorului agentiei de turism detailiste; atestat de limba romana pentru cetatenii straini si un certificat de cazier judiciar. Pentru orice alte informatii sunati la : (021) 223.06.60, interior 623.
Cei care doresc sa devina ghizi si au nevoie de atestat de ghid de turism local trebuie sa dispuna de urmatoarele documente: cerere, copie act identitate, copie certificat de calificare in profesia de ghid de turism, atestat de limba romana pentru cetatenii straini, certificat cazier judiciar, certificat medical si doua fotografii tip buletin. In cazul ghizilor de turism de categoria "national" si "specializat", documentatia va cuprinde, suplimentar, acte justificative privind cunoasterea a cel putin unei limbi straine de circulatie internationala si un certificat de absolvire a cursului de specializare profesionala ca ghid de turism. Informatii suplimentare pot fi aflate la: (021) 222 89 27 sau centrala (021) 223.06.60, interior 623.
Documentele necesare obtinerii certificatului de clasificare sint reprezentate de o cerere de eliberare a certificatului de clasificare, un certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate si structura actionariatului, un certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului insotit de anexele privind avizele, acordurile si/sau autorizatiile legale (PSI, sanitara, sanitar-veterinara, de mediu, de protectia muncii, dupa caz, pentru fiecare structura turistica care face obiectul clasificarii). Mai sint solicitate: o schita privind amplasarea si adresa unitatii, una privind structura, amplasarea si nominalizarea camerelor, respectiv a spatiilor de alimentatie, o fisa a incadrarii nominale a camerelor si a spatiilor de alimentatie pe categorii de clasificare, precum si avizul specific privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului, emis de MTCT, in cazul constructiilor noi. De asemenea, sint necesare o copie a brevetului de turism pentru directorii de hotel, restaurant, motel, camping, (cu exceptia structurilor organizate in gospodariile populatiei), sat de vacanta, cabanier si copii ale actelor de calificare a personalului de la receptie si unitatile de alimentatie. Pentru informatii suplimentare contactati: (021) 222 89 27, (021) 314.99.54 sau centrala (021) 223.06.60, interior 615.
Optiuni
• Printeaza articol
• Oferte in acesta zona