Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat se prezinta (RAAPPS)
Articol
RAAPPS este un organism infiintat in baza Hotaririi de Guvern nr. 533/ 30 mai 2002 in scopul administrarii, pastrarii integritatii si protejarii bunurilor din patrimoniul public de stat destinate asigurarii serviciilor publice de interes national - de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala -, a bunurilor destinate asigurarilor de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si pentru personalul acestora, precum si a bunurilor apartinind domeniului privat al statului pe care le are in administrare. Pe linga acestea, RAAPPS se ocupa de:
l administrarea, conservarea, protejarea si intretinerea imobilelor in care isi desfasoara activitatea guvernul, pe baza de contracte de prestari servicii;
l administrarea imobilelor cu destinatie de resedinte oficiale si a celorlalte locuinte de protocol;
l exploatarea, in conditii de eficienta economica, a bunurilor mobile si imobile, proprietate a regiei sau administrate de aceasta, si valorificarea lor in modalitatile permise de lege;
l inchirierea spatiilor de locuit si a celor cu alta destinatie decit cea de locuit, in conditiile legii;
l inchirierea spatiilor ca sedii pentru ministere, autoritati si institutii publice, partide politice, asociatii, fundatii, cabinete de avocatura, birouri notariale, unitati apartinind cultelor religioase, unitati din domeniul presei sau al editurilor, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului;
l exploatarea, la tarife stabilite pe criterii economice, a capacitatilor ramase disponibile in anumite perioade de maximum trei luni, dupa asigurarea serviciilor de reprezentare si protocol si a celor necesare institutiilor publice centrale;
l prestarea de servicii specifice pentru intretinerea sediilor administrative ale institutiilor publice, ale agentilor economici, precum si pentru beneficiarii straini;
l executarea lucrarilor de conservare, intretinere, constructii si reparatii la imobilele si instalatiile proprii, precum si pentru terti, in conditiile legii;
l executarea de confectii metalice si din lemn.
Din lista nu lipsesc nici:
l prestarea de servicii specifice in domeniile hotelier si alimentatie publica, de agrement si de refacere fizica, activitati de tratament si asistenta sanatoriala;
l conservarea, dezvoltarea si valorificarea fondului forestier, agricol si cinegetic propriu, cresterea pasarilor, piscicultura, apicultura;
l productia agricola, vegetala si animala proprie si valorificarea acesteia;
l prelucrarea si conservarea legumelor si a fructelor, fabricarea bauturilor alcoolice distilate, fabricarea produselor lactate si a brinzeturilor, fabricarea produselor de panificatie si patiserie, cultura florilor si a plantelor ornamentale;
l prelucrarea si conservarea carnii, patiserie, cofetarie;
l fabricarea produselor pentru hrana animalelor;
l argasirea si finisarea blanurilor, confectionarea articolelor din blana;
l producerea si emiterea, in conditiile legii, a pasapoartelor, permiselor de conducere auto, certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor, precum si a altor documente si tiparituri cu caracter special;
l tiparirea de formulare tipizate si/sau cu regim special, documente cu caracter administrativ specifice activitatii financiar-contabile si de trezorerie, titluri de stat, titluri de proprietate, inscrisuri de stat, acte de identitate si imprimate confidentiale, carnete de munca, carnete de marinar, carnete de sanatate si carti de alegator;
l alte activitati anexe productiei de tiparituri;
l productia de accesorii pentru utilaje tipografice;
l productia de bannere;
In plus, RAAPPS-ul are drept obiecte de activitate:
u comertul cu amanuntul si cu ridicata;
u activitatile de alimentatie publica;
u operatiunile de export-import; fabricarea stampilelor din cauciuc si a altor insemne specifice fiecarei institutii solicitante;
u difuzarea produselor specifice obiectului de activitate propriu, prin concesionarea drepturilor de vinzare altor agenti economici sau prin retea proprie, in conditiile legii;
u efectuarea operatiunilor de transport si a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
u efectuarea de experimentari, studii si prognoze in domeniul specific de activitate; organizarea actiunilor de formare si perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate;
u asigurarea colaborarii si cooperarii tehnice, stiintifice si tehnologice cu firme din tara si din strainatate, in sistem de reprezentare si/sau prin asociere, pentru produsele specifice domeniului de activitate;
u organizarea de licitatii in domeniu, in tara si in strainatate.
Acestora li se adauga:
u administrarea parcului auto propriu si asigurarea prestatiilor de transport pentru aparatul de lucru al Guvernului si pentru activitatile de reprezentare si protocol;
u servicii de transport intern si international; detinerea de service-uri auto si scoli de soferi;
u productie de piese de schimb si subansambluri pentru mijloacele de transport auto;
u activitati legate de gestionarea salilor de spectacole aflate in patrimoniul propriu, organizarea de expozitii, proiectia de filme, jocuri distractive si de noroc, in conditiile legii;
u dezvoltarea fondului locativ prin executarea de constructii noi sau extinderea celor existente;
u tranzactii imobiliare;
u activitati specifice agentiilor de turism.

RAAPPS se poate implica in:
u lucrari de proiectare; prestarea unor servicii, direct sau in calitate de intermediar, la cererea si in contul beneficiarilor straini, privind inmatricularea si radierea din circulatie a autovehiculelor, instruirea in vederea sustinerii examenelor de conducator auto, asigurarea de combustibil, carburanti, lubrifianti si alte materiale sau produse solicitate;
u realizarea altor activitati care au legatura cu obiectul sau de activitate.

Potrivit HG 533, REGIA este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Conducerea sa este asigurata de un consiliu de administratie format din cinci persoane, dintre care una este directorul general, numite prin ordin al ministrului de resort. La ora actuala, acesta este constituit din:

Mihail Stanculescu
- director general
Telefon: 0040-21- 231.51.52
Fax: 0040-21-230.02.93

Emilia Serban
- director executiv al Directiei Economice -
Telefon: 0040-21-231.51.54
Fax: 0040-21-231.51.57

Dan Dumitru Tanasescu -
- director executiv al Directiei Relatii Externe si Comerciale
Telefon: 0040-21-231.51.71
Fax: 0040-21-231.51.71

Georgica Danila
- director executiv al Directiei Juridice
Telefon: 0040-21-231.23.59
Fax: 0040-21-230.10.91
Vladimir Sommer
- director executiv al Directiei Dezvoltare - Strategii
Telefon: 0040-21-231.51.62
Fax: 0040-21-231.51.62


Adresa:
Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Strada Moliere 2-4, Sector 1, Bucuresti
E-mail: apps@apps.ro

Sucursale RAAPPS in teritoriu:

Sucursala Agrosilvica si de agrement Scrovistea, cu subunitatea Complex Snagov-Parc
Comuna Ciolpani, Sos. Bucuresti-Ploiesti km. 32, judetul Ilfov
Telefon/Fax:
0040-21-313.63.93/312.12.61
Director:
Hristudor Tutuianu;
Director economic:
Ioan Alexandru;
Director tehnic:
Horia Serbanoiu.

Sucursala pentru Reprezentare si Protocol Sinaia
Str. Pelesului nr. 2, Sinaia, judetul Prahova
Telefon/Fax: 0040-244-31.54.48/31.11.50
Director:
Gheorghe Nastasia;
Director economic:
Viorica Vlad
l Sucursala pentru Reprezentare si Protocol Olanesti
Baile Olanesti - Aleea Salcimilor nr. 2, judetul Vilcea
Telefon/Fax:
0040-250-77.53.55/77.54.95
Director:
Mihaela Mocanu

Sucursala pentru reprezentare si Protocol Neptun
Neptun - Club-Bazin Mangalia, judetul Constanta
Telefon/Fax: 0040-241-73.19.55/73.19.43
Director: Ion Andrei;
Director adjunct:
Elena Nedelcu;
Director economic:
Florea Minea

Sucursala pentru Reprezentare si Protocol Victoria
Str. Napoca nr. 16, Cluj-Napoca, judetul Cluj
Telefon/Fax:
0040-264-19.69.68/19.69.68
Director:
Dorin Gioarsa;
Director economic:
Horia Bucsa;
Director tehnic:
Constantin Ivanescu

Sucursala pentru Reprezentare si Protocol Suceava
Str. Vasile Bumbac nr. 4-8, Suceava, judetul Suceava
Telefon/Fax:
0040-230-21.54.08/52.22.28
Director:
Gheorghe Antonovici;
Contabil sef:
Constantin Grigorean

Sucursala Agroindustriala Pipera
Sos. Cimpu - Pipera nr. 1A, Bucuresti, Sector 1
Telefon/Fax:
0040-21-232.08.15/232.08.15
Director:
Nicolae Horita;
Director economic:
Grigore Mihai

Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea fondului imobiliar
Str. J. L. Calderon nr. 48, Bucuresti, Sectorul 2
Telefon/Fax:
0040-21-315.25.78/312.54.77
Director:
Ion Boblea;
Director economic:
Constantin Radu;
Director tehnic:
Mihaita Cezar;
Director fond imobiliar:
Anghel Mitu;
Director fond imobiliar
misiuni diplomatice:
Marilena Nitescu

Sucursala de Transport Bucurestii Noi
B-dul Bucurestii Noi nr. 40, Bucuresti, Sector 1
Telefon/Fax:
0040-21-310.11.33/230.79.54
Director:
Gabriel Mihalache;
Director economic:
Vasile Simionescu

Sucursala Agroindustriala Baneasa
Sos. Bucuresti- Ploiesti nr. 107, Bucuresti, Sector 1
Telefon/Fax:
0040-21-230.00.97/230.04.26
Director:
Radu Chelu;
Director adjunct:
George Enachescu;
Director economic:
Dumitru Zamfir;
Director tehnic:
Iuliana Nedelea

Sucursala Agroindustriala Magurele
Comuna Magurele, Str. Atomistilor nr. 1, judetul Ilfov
Telefon/Fax: 0040-21-457.42.20 / 457.44.52
Director: Constantin Ilin; Director economic: Carmen Rabontu

Sucursala Sala Palatului
Str. Ion Cimpineanu nr. 28, Bucuresti, sector 1
Telefon/Fax:
0040-21-311.07.45/311.11.49
www.salapalatului.ro
Director:
Dan Nae;
Director economic:
Jana Ciobanu;
Director tehnic: Nicolae Uta
l Sucursala pentru Reprezentare si Protocol Triumf
Aleea Alexandru nr. 45, Bucuresti, Sector 1
Telefon/Fax: 0040-21-230.24.21/230.99.95
Director:
Dorel Dumitras;
Director economic:
Emilia Lungu;
Director comercial:
Marinela Docan;
Director tehnic:
Mihai Albu

Dintre structurile aflate, la ora actuala, in patrimoniul regiei, cele mai importante sint: hotelurile Economat, Mara si Furnica din Sinaia, Dacia si Doina din Neptun, Bradul din Covasna, Cindrelul din Paltinis, Victoria din Cluj si Gloria din Suceava, precum si Palatul Stirbei din Buftea. Ele sint deopotriva unitati cu o valoare artistica si arhitecturala de exceptie si cu o traditie indelungata in industria ospitalitatii. Detalii despre fiecare, in cele ce urmeaza.
Optiuni
• Printeaza articol
• Oferte in acesta zona