Minastirea Polovragi
Articol


La intrarea in cheile Oltetului, care se desfasoara pe o lungime de doi kilometri, cu pereti de citeva sute de metri inaltime, chei sapate de riul Oltet in masivul calcaros Polovragi Cernadia din Muntii Capatinii, se afla Minastirea Polovragi. Numita in alte documente "Minastirea de la Branistea samanata din Polovragi", lacasul este situat intr–un cadru pitoresc, la poalele muntelui Piatra Polovragilor, de jur–imprejurul lui aflindu–se o bogata padure de castani comestibili. Deasupra minastirii, pe Piatra Polovragilor, se afla Crucea lui Ursache, monument inchinat unui vataf al plaiurilor Novacilor.Intrarea in incinta Minastirii Polovragi se face printr–o poarta din lemn masiv, frumos sculptata, pe care scrie: "Bine este cuvintat cel ce vine intru numele Domnului". In partea dreapta a portii este amplasata o troita frumoasa din lemn sculptat, asezata pe postament din beton, inchinata eroilor si martirilor neamului romanesc.

Ctitorie a logofatului Danciu Piraianu si a fiilor sai, Radu Comisu si Patru Spataru, Minastirea Polovragi a fost ridicata in anul 1643, pe timpul domniei lui Matei Basarab. Un hrisov emis de acesta la 6 iulie 1648 constituie prima atestare documentara a minastirii. Inchinata Sfintului Mormint, de catre ctitorul sau, minastirea a fost rascumparata, in 1693, de catre domnitorul Constantin Brancoveanu de la Patriarhul Dositei al Ierusalimului, si facuta "metoc" al Minastirii Hurezi. In timpul lui Constantin Brancoveanu s–au refacut chiliile, clopotnita, precum si zidurile de cetate, iar in perioada stapinirii austriece, a fost trecuta in rindul lacasurilor de cult corespunzatoare fortificatiilor defensive. Generalul Stainville a ales–o drept resedinta, intre zidurile ei adapostind, intre 1718 si 1739, un intreg batalion de soldati. Mai tirziu, la 27 aprilie 1802, minastirea a fost pradata de trupele lui Pasvantoglu si legendele spun ca, atunci, calugarii au ascuns in apa Oltetului odoarele minastiresti.

Biserica Minastirii Polovragi, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", este zidita in stil bizantin, avind o forma trilobata, cu abside laterale, iar turla are forma poligonala, cu firide largi, ornamentate in partea superioara. Atit naosul, cit si pronaosul sint spatioase, avind aceleasi dimensiuni. Catapeteasma este sculptata in lemn de tei si reprezinta o adevarata capodopera a vechii sculpturi romanesti, cu bogate ornamente si impletituri florale. Pridvorul, realizat in stil brancovenesc, este spatios, deschis si sustinut de opt coloane din piatra. Pictura bizantina a fost facuta in fresca, pe timpul domniei lui Constantin Brancoveanu, intre 1698 si 1705, de catre Andrei Constantinos si Gheorghe Istrate, primii pictori iconari iesiti din Scoala brancoveneasca de la Hurezi. In afara incintei, spre nord, intr–o alta curte, se afla bolnita, ctitorie a episcopului Clement Lavrentie. Biserica Minastirii Polovragi este inconjurata de chilii, care formeaza o puternica cetate de aparare, iar muzeul minastirii adaposteste o bogata colectie de icoane, pictate pe lemn si sticla, ce provin din secolele al XVIII–lea si al XIX–lea, dar si o biblioteca. Aceasta cuprinde peste 3.000 de volume, scrise in limbile romana, slavona si greaca.Victor Raicu
Optiuni
• Printeaza articol
• Oferte in acesta zona