Platoul Breite Sighisoara este stabil
Articol
Studiul geotehnic si hidrogeologic preliminar, realizat de Aquaproiect S.A. Bucuresti pentru platoul Breite Sighisoara, unde se va construi Dracula Park", a relevat faptul ca n zona orasului Sighisoara si a platoului Breite nu sint prezente si nu pot avea loc alunecari de teren datorita urmatoarelor aspecte:
* Cetatea Sighisoara este amplasata pe acelasi tip de formatiuni ca si cele din platoul Breite si nu este afectat de alunecari sau pornituri de teren;
* Diferenta de nivel ntre platou si lunca este de circa 60 m, iar versantii prezinta pante naturale mari;
* Versantii platoului sint mpaduriti, element care contribuie la cresterea stabilitatii acestora;
* Vaile care brazdeaza ntregul deal Breite permit o scurgere rapida a apelor pluviale, mpiedicind astfel producerea de infiltratii mari n formatiunile de pe versanti;
De asemenea, studiul Aquaproiect S.A. Bucuresti mentioneaza faptul ca toate constructiile ce urmeaza a se executa nu transmit terenului de fundare sarcini deosebite (acesta putind prelua, fara masuri speciale suplimentare, presiuni de ordinul a 2-3 daN/cmp), iar lucrarile de la drumurile de acces si de sistematizare pe verticala vor contribui la cresterea gradului de stabilitate a versantilor.
Optiuni
• Printeaza articol
• Oferte in acesta zona