In domeniul managementului
Articol
1. Efectueaza si elaboreaza studii, lucrari si metodologii cu aplicabilitate in industrie.
2. Realizeaza actiuni de consultanta pentru agentii economici din industrie si din alte sectoare de activitate.
3. Sub coordonarea Directiei Resurse Umane - Pregatire Profesionala realizeaza programe de perfectionare si pregatire a personalului din cadrul agentilor economici ai Ministerului Industriei si Resurselor.
4. Elaboreaza tematicile si ofertele pentru instruirea salariatilor din cadrul agentilor economici ai Ministerului Industriei si Resurselor.
5. Realizeaza cursuri de pregatire (formare) si de perfectionare in domeniul managementului si in alte domenii .
6. Pregateste si perfectioneaza specialisti in domenii care sint solicitate in perioada trecerii la economia de piata.
7. Efectueaza sau participa la activitati de selectie si atestare pe post pentru personalul de conducere a agentilor economici din structura Ministerului Industriei si Resurselor.
8. Realizeaza examinari pentru evaluarea caracteristicilor intelectuale si de personalitate.
9. Acorda asistenta metodologica si de specialitate agentilor economici in organizarea sistemului propriu de formare a personalului.
10. Organizeaza si realizeaza manifestari stiintifice, asigurind conditiile materiale necesare; inchiriaza spatiile de invatamint si de cazare in acest scop.
11. Efectueaza actiuni de instruire in cooperare cu organizatii internationale si cu firme din strainatate.
12. Realizeaza actiuni de perfectionare in management, instruire, selectie/atestare profesionala.
13. Organizeaza si intretine o biblioteca de specialitate in care se pastreaza materiale documentare pentru toate domeniile de activitate ale agentilor economici.
14. Organizeaza si realizeaza actiuni de cercetare-dezvoltare, la solicitarea agentilor economici si a tertilor, in domeniul managerial.
Optiuni
• Printeaza articol
• Oferte in acesta zona