Sâmbătă, 4 august, de la ora 11:00 a avut loc conferința Identități și Experiențe Locale - Resurse de dezvoltare, sub egida Grupului de Acțiune Locală Gal Inima Giurgiului  - Țara Neajlovului și a Câlniștei.

Fiecare teritoriu și comunitate au o serie de produse și povești unice, mai puțin cunoscute publicului larg. Deși de multe ori acestea nu sunt valorificate corespunzător și rămân date uitării, ele constituie un mijloc de păstrare a identității locale, dar și de atragere a turiștilor. Iar turismul reprezintă una dintre uneltele de dezvoltare cu cea mai mare valoare adaugată.

În anii ’80, România era una dintre țările cu cel mai dezvoltat turism din lume, ceea ce înseamnă că potențial există.

Recent, comunităti întregi au reușit să se dezvolte și prin intermediul turismului, folosind cu precădere resursele locale deja existente. Mecanismele de dezvoltare sunt simple, cunoscute, dar deloc ușor de implementat.

Nevoia de afirmare a identităților locale s-a născut ca o reacție la globalizare, iar o abordare sănătoasă și constructivă nu pune identitățile locale în opoziție cu globalizarea, ci o completează.

 

În cadrul conferinței Identități și Experiențe Locale - Resurse de dezvoltare au fost discutate aspecte definitorii pentru dezvoltarea identității locale, precum și modalități de implementare a acțiunilor comunitare.

 

1.    Conceptul de turism responsabil, ca unealtă de dezvoltare ce presupune valorificarea produselor, a poveștilor locale și a tradițiilor.

2.    Conceptul de teritorii lente si cum pot fi ele racordate la fluxurile de dezvoltare in beneficiul comunitatii folosind ce are comunitatea de oferit

3.    Cum pot fi organizate și sistematizate toate aceste elemente care împreună definesc identitatea locală.

4.    Exemple de comunități și bune practici în dezvoltarea turismului. Am folosit exemplul satului Viscri din comuna Bunesti judetul  Brasov si a fost explicat in detaliu modul de organizare si activitatile intreprinse precum si rezultatele obtinute.

 

Vorbitori au fost Ion Borsan (Fundatia Amfiteatru) si Uca Iancu (merg.in)