You are currently viewing Comunicat de presă: „Strategia comună pentru dezvoltarea turistică a zonei Giurgiu-Ruse”

Comunicat de presă: „Strategia comună pentru dezvoltarea turistică a zonei Giurgiu-Ruse”

Asociația Triangulum Filiala anunta ca marti, 12 martie, la sediul Incubatorului de Afaceri Giurgiu se va desfasura primul workshop din cadrul proiectului „Strategia comună pentru dezvoltarea turistică a zonei Giurgiu-Ruse” din cadrul programului Interreg VA Romania-Bulgaria, Axa prioritara 2: O regiune verde, Obiectiv specific 2.1 Imbunatatirea utilizarii durabile a resurselor patrimoniului cultural si natural. La eveniment sunt invitati principalii actori cu interese in dezvoltarea turismului atat in Giurgiu cat si in Ruse. Evenimentul va debuta cu o scurta prezentare a proiectului si va continua cu prezentarea Metodologiei cu privire la documentarea si cercetarea pentru potentialul touristic al Judetului Giurgiu. Workshop-ul se va incheia printr-o discutie libera la care sunt rugate sa participle toti cei prezenti pentru identificarea obstacolelor, a punctelor slabe si a amenintarilor la adresa dezvoltarii turistice in regiunea Giurgiu-Ruse.

Proiectul este implementat de Asociația Triangulum Filiala în parteneriat cu Centrul de sprijin pentru intreprinderi mici si mijlocii – Ruse și se va desfășura pe parcursul a 14 luni. Manager de proiect este Hristea Cristian Spiru.

Obiectivul principal al proiectului este de a contribui la dezvoltarea turistică a zonei Giurgiu-Ruse, oferind părților interesate locale (inclusiv autorități publice, ONG-uri și actori economici) o strategie cuprinzătoare (bazată pe un studiu riguros al patrimoniului cultural al zonei ) pentru a spori vizibilitatea celor două municipalități ca destinații vizitare și pentru a facilita formarea unei rețele de actori interesați care să contribuie la dezvoltarea strategiei și să ofere contextul pentru colaborarea public-privat ca mijloc de punere în practică liniile de acțiune propuse de strategie în viitor.

Obiectivele specifice ale proiectului includ: îmbunătățirea vizibilității și promovării patrimoniului natural și cultural (atât tangibil, cât și intangibil) al municipiilor Giurgiu și Ruse, până la sfârșitul proiectului, cel puțin 100 de persoane fiind mai bine informate despre oportunitățile de dezvoltare turistică; o mai bună informare și încurajare a implicării actorilor locali interesați în identificarea priorităților strategice pentru dezvoltarea turistică a municipiilor lor, până la sfârșitul proiectului, cel puțin 90 de persoane fiind informate; identificarea mijloacelor de valorificare pe termen mediu a patrimoniului cultural și natural din Giurgiu și Ruse, până la sfârșitul proiectului, cel puțin 100 de reprezentanți ai administrației locale, membri ai grupurilor informale, actori economici și cetățeni interesați fiind informați; promovarea și sensibilizarea cu privire la eforturile depuse pentru dezvoltarea zonei și la oportunitățile și prioritățile strategice existente, până la sfârșitul proiectului, cel puțin 100 de persoane fiind informate.

Activitățile proiectului constau în: documentarea patrimoniului cultural și natural în zona Giurgiu-Ruse, susținerea și promovarea turismului în zona Giurgiu-Ruse, realizarea de studii, cercetare, sistem informatic, strategie de dezvoltare a turismului, organizarea atelierelor părților interesate, dezvoltarea, elaborarea și diseminarea strategiei comune.

Dezvoltarea sustenabilității patrimoniului natural și a resurselor va fi atinsă prin:

  • Elaborarea unui studiu comun (trilingual) al zonei Giurgiu-Ruse, care va identifica toate atracțiile cu potențial turistic (concentrându-se pe comunități mai puțin cunoscute însă cu un patrimoniu cultural bogat) care pot fi capitalizate într-o manieră durabilă (studiul va fi disponibil gratuit pe site-ul proiectului în versiunea sa pdf pentru toți actorii interesați);
  • Elaborarea unei strategii comune bilingve pentru zona Giurgiu-Ruse, care să prezinte obiective, direcții de acțiune și dezvoltare și distribuirea documentului (în format tipărit) către cel puțin 50 de actori interesați (strategia va fi, de asemenea, disponibilă gratuit pe site-ul proiectului în versiunea sa pdf tuturor persoanelor interesate);
  • Organizarea a 3 ateliere (cu cel puțin 30 de participanți pe eveniment) în vederea informării și încurajării implicării celor mai importanți actori locali în procesul de definire a strategiei;
  • Organizarea unei conferințe comune în vederea creșterii conștientizării față de posibilitățile existente în zonă (cu participarea a cel puțin 100 de actori interesați) și informarea cu privire la rezultatele propuse de strategia comună;
  • Dezvoltarea unei rețele de actori interesați care să ofere propuneri și feedback în ceea ce privește strategia și să asimileze propunerile documentului în propriile planuri de dezvoltare.